Selecteer een pagina

Eind oktober mocht ik samen met meer dan 650 andere enthousiaste vertegenwoordigers van de overheid, de private sector en de NGO wereld, in het Flagey gebouw in Brussel, deelnemen aan het allereerste SDG-forum in België. Drie jaar eerder werden door 193 leden van de Verenigde Naties 17 ambitieuze doelstellingen en 169 subdoelstellingen bekrachtigd rond 5 thema’s: ‘People, Planet, Prosperity, Peace and Partnerships’. Duurzaamheid werd niet meer voorgesteld als grootste gemene deler. Alle doelstellingen zijn met elkaar verbonden en een leefbare planeet lijkt steeds meer een noodzakelijke voorwaarde om de andere doelstellingen te kunnen realiseren. 

Ik was aangenaam verrast. Enerzijds door de talrijke opkomst en anderzijds door de bemoedigende inhoud. Het was geen hoogmis, waarin een aantal hooggeplaatsen de reeds bekeerden toespraken. Maar eerder een plaats waar de aanwezigen werden verwelkomd met relevante informatie over de status en de lopende initiatieven en daarna werden aangemoedigd om in kleinere workshops zelf aan de slag te gaan. Uit de SDG barometer leerden we onder andere dat België op de meeste fronten een goede leerling is. Spijtig genoeg schieten we collectief nog steeds serieus tekort inzake klimaatactie, verantwoord produceren en consumeren en het behoud en herstel van onze ecosysystemen en biodiversiteit. Ook de snelheid waarmee wordt geschakeld ligt te laag als we de doelstellingen tegen 2030 willen realiseren. 

Algemeen gesteld hebben de SDG’s hun ingang in België goed gevonden. Het bewustzijn groeit en vele overheden, organisaties en bedrijven integreren ze in hun business plannen en bedrijfsdoelstellingen. Als we inzoomen, merken we echter nog zogenaamde ‘cherry picking’ op, waarbij bedrijven en organisaties enkel die SDG’s uitpikken die direct te linken zijn aan hun specifieke economische activiteit en financiële resultaten. Als we echt impact willen, zullen we holistisch en systemisch te werk moeten gaan, onder de vorm van partnerschappen met alle belanghebbenden. De grootste weerstand die wordt vermeld zijn immers de interne stakeholders en het zijn net zij die we nodig hebben om de duurzame transitie te realiseren. Er moet dus nog meer worden ingezet op bewustwording en activering. We kunnen leren van de ‘best practices’ die er al zijn, maar dienen op te schalen en te versnellen. Zoals Kofi Annan ooit zei: ‘We vragen niet iets anders van normale business, maar wel om je normale business anders te doen. 

De SDG’s zijn thema’s die ons allen aanbelangen en we hebben niemand nodig of hoeven op niets te wachten om er mee te starten. We kunnen ieder moment beginnen op een ‘agile’ manier, met kleine dingen te veranderen in onze dagelijkse patronen. Bij Tweeperenboom willen we bewust bezig zijn met onze impact. Zelf willen we expert zijn in het faciliteren van SDG 17: samenwerking en partnerschappen faciliteren om de andere 16 SDG’s te realiseren! Vanuit die rol willen we doorbraaktrajecten ontwerpen en begeleiden die een bijdrage betekenen aan één van de andere SDG’s. Daarom houden we al van bij de intakefase onze trajecten tegen het licht van de SDG’s. Zo dragen ook wij ons steentje bij.

Wil ook jij meer weten over hoe jij jouw impact en die van jouw organisatie of bedrijf kan verhogen, neem dan gerust contact met ons op.

Phil Daenens

Share This